Preis

KURSBEITRAG:

 

1 mal pro Woche Training (8-12 Jahre / Juniors): 35€ pro Monat 

 

1 mal pro Woche Training (13+ /Teens): 40€ pro Monat 

 

 

 

GESCHWISTERAKTION:

 

2 Geschwister: 65€ pro Monat 

                     

 

3 Geschwister: 85€ pro Monat